De voorkant van het pand, in samenwerking met...

Met veel plezier werk ik al jaren als dramatherapeut met kinderen en hun ouders. Ik heb veel ervaring met systeemgericht en multidisciplinair werken. Ik geef therapie aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. Ook werk ik met gezinnen vanuit de methode gezins- creatieve therapie. (no 3)

Door mijn werk als dramatherapeut bij LORE behandelcentrum heb ik veel ervaring met het behandelen van mensen met een ontwikkelingsachterstand en mensen met autisme. U kunt hierbij denken aan problematiek voortkomend uit seksueel misbruik, verstoorde rouwverwerking, angsten en vechtscheidingen.  
Ik heb jaren ervaring met een bijdrage leveren aan het stellen van een diagnose met behulp van videoanalyse, vanuit de EBL methodiek. Ook heb ik op de universiteit het certificaat IMRO (Interactieve Methodiek Relationele Ontwikkeling) behaald. Door het goed kunnen kijken en meebewegen kan ik ouders concrete handvatten geven voor de juiste afstemming op het sociaal emotionele niveau van het kind. Met name het meebewegen zorgt ervoor dat ik goed kan werken met kinderen die moeite hebben met contact maken en hechtingsproblemen hebben. 
Ik richt me op mogelijkheden. Ik ga graag met de ander op zoek naar diens kracht en kwaliteit. DOEN en ERVAREN staan centraal in mijn behandeling.

  • Geregistreerd Dramatherapeut (nr.4407) bij het Register Vaktherapie (RV
  • Gezin Creatieve therapie RINO 
  • EBL (Emerging Body Langauge) A,B,C,D ;  EBL Centre en Relationele Ontwikkeling Radboud Universiteit
  • Tekenanalyse RINO 
  • Gecertificeerd practitioner EFT (Emotional Freedom Technique) 
  • "Een taal erbij"  Leren over Leven, Antwerpen 
  • Brainblocks (no 4)​
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT), welke een onderdeel is van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (www.vaktherapie.nl)
  • Medeoprichter en secretaris van de coöperatie Vakwerk regio Nijmegen (www.vakwerkregionijmegen.nl). Met nog twintig andere therapiepraktijken vormt deze coöperatie een samenwerkingspartner in de zorgregio Nijmegen. Wij hebben een overeenkomst met negen gemeenten.