''Ik weet en voel nu beter wat ik goed kan''

Ik werk met verschillende methoden, afhankelijk van de problematiek en het kind. Bij jongere kinderen gebruik ik speltherapie. Bij oudere kinderen die verder zijn in hun spelontwikkeling gebruik ik dramatherapie. Wanneer er inzicht nodig is in hoe het kind zich voelt in zijn/haar omgeving gebruik ik technieken van "familie opstellingen ". En als er sprake is van autisme kan Brainblocks ingezet worden als methodiek.

1) Speltherapie
Bij speltherapie help ik het kind om tot vrij, authentiek en persoonlijk spel te komen. Zo laat een kind al spelend zien wat er in hem/haar omgaat. Kinderen verwerken via spel wat ze hebben meegemaakt, wat leuk en belangrijk is, wat moeilijk en wat angstig is. Ontwikkeling van kinderen verloopt al spelend als er uitwisseling en ontdekking kan plaatsvinden. Ik geef ruimte en maak sfeer zodat het kind zich in spel kan uiten. Ik help het kind om ervaringen te ordenen en een plek te geven via het spel. In spel kan nieuw gedrag ervaren en geoefend worden. De aanwezige kwaliteiten van het kind worden in het spel versterkt en weerbaarheid wordt bewustgemaakt en versterkt. Het spel van het kind is leidend. Dat betekent dat via tekenen, schilderen of werken met klei, het kind uiting kan geven aan wat het innerlijk bezig houdt.

2) Dramatherapie
Als een kind er aan toe is dan ga ik over op technieken van de dramatherapie. Dramatherapie maakt gebruik van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals rollenspel, improvisatiespel, teksten en verhalen. Deze technieken worden bewust ingezet om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen. De ‘alsof’ situatie biedt de mogelijkheid om te experimenteren met nieuw gedrag en rollen. Ervaringen, emoties en ideeën kunnen worden geuit en vormgegeven. En hoe je handig contact met anderen kan maken wordt al spelend geoefend. Dramatherapie baseert de methoden en werkvormen mede op bestaande kennisvelden zoals psychologie, psychotherapie en orthopedagogiek.

3) Familie opstelling met duplo ‘’Een taal erbij’’
Wanneer situaties letterlijk niet meer te overzien zijn, gebruik ik de methode "een taal erbij". Hierbij maak ik gebruik van een koffer. In die koffer zitten duplopoppetjes en andere voorwerpen als schelpen, stenen, playmobielpoppetjes, kleurvlakjes, dieren etc. Deze voorwerpen worden gebruikt door het kind of volwassene om personen, situaties en emoties op te stellen. Allerlei voorwerpen kunnen je helpen om abstracties zoals grenzen, krachtbronnen, verlies, je positie binnen het gezin, gevoeligheden etc. te symboliseren. De poppetjes kunnen staan, zitten en liggen; hun hoofden, armen en benen zijn beweegbaar. Een voorovergebogen poppetje kan een depressief iemand voorstellen. Een zittend poppetje kan een ontspannen of passief iemand voorstellen, een liggend poppetje een ziek of overleden persoon. Deze opstelling verbeeldt de innerlijke beleving. Samen bouwen we stap voor stap aan deze opstelling. Patronen worden hierdoor zichtbaar. Ik stel vragen en zoek mee naar antwoorden en alternatieven voor deze opstelling. We zoeken samen naar mogelijke hulpbronnen en oplossingen. Situaties worden met de opstelling concreet zichtbaar gemaakt. Het is een speelse manier voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen. Het biedt bijzonder verhelderende inzichten in bijvoorbeeld oude patronen in je gevoelens, gedachten, gedrag. Hoe deze ontstaan zijn en zich herhalen. En soms spelen deze patronen meerdere generaties een belangrijke rol.

4) Brainblocks
Brain Blocks is een 'toolbox' om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Het is een beeldend communicatiemiddel dat mensen met autisme helpt zichzelf - in relatie tot anderen - beter te begrijpen. Met behulp van Brain Blocks praten we over autisme. Wat werkt er bij jou anders dan bij mensen zonder autisme? Welke gevolgen heeft dat voor jouw functioneren in het dagelijkse leven? En hoe maak je duidelijk wat je wilt?

Het doel van Brain Blocks is om elkaar beter te begrijpen door één beeld en één taal te creëren over autisme. Hierdoor kan er gemakkelijker met een persoon met autisme (en met belangrijke anderen in zijn omgeving) over autisme, en de gevolgen daarvan in het dagelijkse functioneren, gecommuniceerd worden.

Daarnaast werkt Brain Blocks ondersteunend aan het bewustwordings- en acceptatieproces van mensen met autisme.

Door Brain Blocks krijgen mensen met autisme handvatten om het eigen denken en perspectief te verduidelijken. En krijgen anderen (zoals ouders, partners, broers/zussen en klasgenoten) inzicht in hun manier van denken en gedrag.