FVB federatie vaktherapeutische beroepen

Afmelding

Een afspraak graag 24 uur van te voren afmelden.  

Tevredenheidsonderzoek FVB

Wij stellen het zeer op prijs als u na afronding van de behandeling onderstaand tevredenheidsonderzoek wilt invullen. Daardoor kunnen wij onze behandeling verbeteren en krijgen we mogelijkheid om aan zorgverzekeraars en gemeenten te laten zien waar vaktherapie werkt en wat het doet met onze cliënten.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Dit is de link naar het onderzoek: https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek_VVT.

Klachten

Ik streef altijd naar een zo goed mogelijk contact tijdens de behandeling.

Mocht er om welke reden dan ook iets niet goed verlopen, dan hoop ik dat u dat rechtstreeks met mij bespreekt. Als we er dan samen niet uitkomen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Deze wordt uitgevoerd door het NIBIG, een onafhankelijke klachtencommissie van de Federatie voor Vaktherapie (FVB) .

De folder hierover krijgt u bij de intake en ligt in de wachtkamer.
U stuurt een uitgebreide beschrijving van uw klacht, met vermelding van uw eigen contactgegevens, naam en vestigingsplaats therapeut, en de start- en einddatum van de behandelperiode, schriftelijk en aangetekend naar: 

FVB 
Ten aanzien van de Klachtencommissie 
Fivelingo 253 
3524 BN Utrecht 

De klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling en (met uw toestemming) er zal dan ook contact worden gelegd met mij. Na beide partijen te hebben gehoord, doet de klachtencommissie - met een jurist als onafhankelijk voorzitter - uitspraak of de klacht gegrond is. 

Ik sta in voor de privacy van mijn cliënten. Alles wat in de therapie gebeurt, zal dan ook niet zonder de toestemming van u met derden worden besproken.