wegwijs

Informatie over aanmelding, tarieven en vergoedingen: 

Een aanmelding voor de therapie kan op verschillende manieren:

  1. U kunt mij mailen of bellen
  2. U krijgt een aanmeldformulier en behandelovereenkomst via de mail toegestuurd
  3. Na verwijzing van de huisarts, of jeugdbescherming of Buurtteam/sociale wijkteam voor de regiebehandelaar die weer verwijst naar de vaktherapeut, kan de beschikking aangevraagd worden.
  4. U kunt zich particulier aanmelden.

Bij aanvang van de therapie wordt altijd een behandelovereenkomst afgesloten.  

Tarieven

  • Vaktherapie of oudergesprek 80 euro
  • Verslaggeving voor derden 80 euro
  • EFT consult 110 euro (gem. 75 minuten)

 

Vergoedingen

  • Andersomgaan wordt voor vaktherapie via de Jeugdwet vergoed als zorgaanbieder door de volgende gemeenten:

Berg en Dal, Beuningen, Druten, Wijchen, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen

  • EFT wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar
  • Vaktherapie kan vergoed worden vanuit PGB

 

Organisaties

Ik ben aangesloten bij deze organisaties: