wegwijs

Informatie over aanmelding, vergoedingen en tarieven: 

Aanmelding:
Een aanmelding voor de therapie kan op verschillende manieren;

  • Vanaf 2015 is een nieuwe Jeugdwet ingegaan, waardoor aanmeldingen voor kinderen en jongeren via de Sociale Wijkteams en/of de huisarts gaan. Andersomgaan is aangesloten bij de coöperatie Vakwerk regio Nijmegen. Vakwerk heeft een contract met de gemeentes uit de regio Nijmegen voor het bieden van jeugdhulpverlening. Wanneer uw kind doorverwezen wordt via de huisarts en/of het wijkteam, stellen zij de indicatie voor een behandeling vast. Dit is inclusief gezinsondersteuning. De tijdsduur en de tarieven zijn op voorhand door de gemeente vastgesteld. 
  • U kunt zich door de huisarts of een BIG geregistreerde professional door laten verwijzen.  Er kan een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geopend zijn voor uw behandeling door een BIG geregistreerde therapeut (Psycholoog, psychotherapeut of psychiater). Binnen deze behandelcombinatie kunnen uren voor vaktherapie (drama therapie) deel uit maken van de behandeling. 
  • U kunt zich ook particulier aanmelden. Wanneer u zich zelf bij mij aanmeldt wordt afhankelijk van uw individuele vraag een behandelaanbod opgesteld waarbij de tijdsduur van iedere sessie en het aantal sessies op uw vraag afgestemd worden. Vergoeding gaat deels via de zorgverzekeraar.  

Bij aanvang van de therapie wordt altijd een behandelovereenkomst afgesloten.  

Vergoedingen

> Via de Jeugdwet:

  • Vanaf 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegeaan. De vergoeding voor behandeling vindt dan plaats na toestemming door de gemeente. Praktijk Andersomgaan is aangesloten bij de coöperatie Vakwerk regio Nijmegen. Deze coöperatie wordt door de gemeente Nijmegen erkent als aanbieder en als zodanig vergoed. 
  • Andersomgaan werkt als deelbehandelaar samen met BIG geregistreerde hoofdbehandelaars, waardoor behandeling via de gemeente vergoed kan worden. Overleg met uw huisarts of wijkteam ivm de aanvraag voor een verwijzing.
  • Heeft u vragen over vergoeding of aanmelding via de Jeugdwet neemt u dan gerust contact op.

> Particulier

  • Een aantal verzekeraars vergoedt vaktherapie (gedeeltelijk) vanuit het aanvullend pakket. Bij de zorgverzekeraars is het belangrijk om na te vragen of de verzekeraar de beroepsvereniging FVB  erkent. Informatie hierover kunt u ook opvragen bij www.vaktherapie.nl . Of via onderstaande link is terug te vinden welke verzekeraars de vaktherapie vergoeden. [ www.zorgwijzer.nl ]
  • Mensen met PGB kunnen informatie opvragen via www.pgb.nl. 
  • Via de werkgever: als de regeling poortwachter van kracht is, dan kan de werkgever de behandeling vergoeden.
  • Wilt u weten of uw verzekering dramatherapie vergoed of heeft u vragen over behandeling, neemt u dan gerust contact op. 

 

Therapie praktijk Andersomgaan is aangesloten bij de FVB,  NVDT, SKJ en de Coöperatie Vakwerk regio Nijmegen.

Tarieven
Vaktherapie;  één uur : € 65,-
Ouderbegeleiding; één uur :€ 65,-
Gezins-creatieve therapie;  € 1500,- , 10 sessies met het hele gezin van 1,5 uur samen met een co-therapeute.

Voor inzet op locatie worden reiskosten in rekening gebracht. 
Voor de kosten van behandeling of begeleiding ontvangt u maandelijks een factuur.