Wat een overwinning!

Werkwijze bij jongeren;

  •  Omdat een klik met de therapeut erg belangrijk is, hoef je geen vragenlijst vooraf in te vullen. We gaan eerst kennismaken met elkaar (een intakegesprek).
  • Je mag alleen komen, maar ook een ouder of opvoeder meenemen.
  • Als de klik er is, stuur ik je een vragenlijstje toe en een behandelovereenkomst. 
  • Hierna volgen de therapiesessies, van een uur, eens in de week of om de week.
  • De duur van een therapietraject is afhankelijk van je problematiek en de hulpbronnen in en om je heen. 
  • Bij lichte problematiek kan je vaak met een paar sessies al goed geholpen zijn. Als een klacht een diepere oorzaak heeft, al jong gevormd is of al langer voortduurt, dan is er vaak wat meer tijd nodig.
  • De frequentie van de therapiesessies bepalen we samen. 
  • Ik betrek graag ouders en school actief bij het proces, maar doe dat alleen in afstemming en goedkeuring met jou.