logo FVB

Tarieven, vergoeding , aanmelding  en klachten:

Intakegesprek is gratis 
Speltherapie, drie kwartier : € 50,-
Dramatherapie,  één uur : € 65,-
Ouderbegeleiding één uur :€ 65,-
Gezins-creatieve therapie :  € 1500,- , 10 sessies met het hele gezin van 1,5 uur samen met een co-therapeute.

Voor inzet op locatie worden reiskosten in rekening gebracht. 
Voor de kosten van behandeling of begeleiding ontvangt u maandelijks een factuur.
Afspraak graag 24 uur van te voren afmelden. Niet nagekomen afspraken moeten helaas in rekening gebracht worden.

Vergoedingen

  • Een aantal verzekeraars vergoedt vaktherapie (gedeeltelijk) vanuit het aanvullend pakket. Bij de zorgverzekeraars is het belangrijk om na te vragen of de verzekeraar de beroepsvereniging FVB of de NFG erkent. Informatie hierover kunt u ook opvragen bij www.vaktherapie.nl . Of via onderstaande link is terug te vinden welke verzekeraars de vaktherapie vergoeden. [ www.zorgwijzer.nl ]
  • Mensen met PGB kunnen informatie opvragen via www.pgb.nl. Behandeling is dan niet mogelijk, maar specialistische begeleiding wel.
  • Via de werkgever: als de regeling poortwachter van kracht is, dan kan de werkgever de behandeling vergoeden.
  • Bij situaties waarbij slachtofferhulp betrokken is kan er een vergoeding plaats vinden via het slachtofferfonds.
  • Andersomgaan is aangesloten bij de coöperatie Vakwerk regio Nijmegen. Vakwerk heeft een contract met de gemeentes uit de regio Nijmegen voor het bieden van jeugdhulpverlening. Andersomgaan is aangemeld bij SKJ voor specialistische begeleiding.
  • Andersomgaan werkt als deelbehandelaar samen BIG geregistreerde hoofdbehandelaars, waardoor behandeling via de gemeente vergoed kan worden. Overleg met uw huisarts of wijkteam ivm de aanvraag voor een verwijzing.
  • Wilt u weten of uw verzekering dramatherapie vergoed of heeft u vragen over behandeling of specialistische begeleiding, neemt u dan gerust contact op. 

Therapie praktijk Andersomgaan is aangesloten bij de FVB,  NVDT,  NFG, SKJ en de Coöperatie Vakwerk regio Nijmegen.

Aanmelding:
Een aanmelding voor de therapie kan op verschillende manieren;

  • U kunt zich particulier aanmelden. Wanneer u zich zelf bij mij aanmeldt wordt afhankelijk van uw individuele vraag een behandelaanbod opgesteld waarbij de tijdsduur van iedere sessie en het aantal sessies op uw vraag afgestemd worden. Vergoeding gaat deels via de zorgverzekeraar.Vanaf 2015 is een nieuwe Jeugdwet ingegaan, waardoor aanmeldingen voor kinderen en jongeren via de Sociale Wijkteams en/of de huisarts gaan. De vergoeding voor deze behandeling vindt plaats na toestemming door de gemeente. Praktijk Andersomgaan is aangesloten bij de coöperatie Vakwerk regio Nijmegen. Deze coöperatie wordt door de gemeente Nijmegen erkent als aanbieder en als zodanig vergoed. 
  • Wanneer uw kind doorverwezen wordt via de huisarts en/of het wijkteam, stellen zij de indicatie voor een specialistische begeleiding of behandeling vast. Dit is inclusief gezinsondersteuning. De tijdsduur en de tarieven zijn op voorhand door de gemeente vastgesteld. 
  • U kunt zich door de huisarts of een BIG geregistreerde professional door laten verwijzen.  Er kan  een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geopend zijn voor uw behandeling door een BIG geregistreerde therapeut (Psycholoog, psychotherapeut of psychiater). Binnen deze behandelcombinatie kunnen uren voor vaktherapie (drama therapie) deel uit maken van de behandeling. 

Bij aanvang van de therapie wordt altijd een behandelovereenkomst afgesloten.  

Als de therapie is afgerond bent u welkom om een vragenlijst in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek_VVT.

Klachten

Ik streef altijd naar een zo goed mogelijk contact tijdens de behandeling.

Mocht er om welke reden dan ook iets niet goed verlopen, dan hoop ik dat u dat rechtstreeks met mij bespreekt. Als we er dan samen niet uitkomen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijke klachtencommissie van de Federatie voor Vaktherapie (FVB) of de NFG.

De folder hierover krijgt u bij de intake en ligt in de wachtkamer.
U stuurt een uitgebreide beschrijving van uw klacht, met vermelding van uw eigen contactgegevens, naam en vestigingsplaats therapeut, en de start- en einddatum van de behandelperiode, schriftelijk en aangetekend naar: 

FVB 
Ten aanzien van de Klachtencommissie 
Fivelingo 253 
3524 BN Utrecht 

De klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling en (met uw toestemming) er zal dan ook contact worden gelegd met mij. Na beide partijen te hebben gehoord, doet de klachtencommissie - met een jurist als onafhankelijk voorzitter - uitspraak of de klacht gegrond is. 

Ik sta in voor de privacy van mijn cliënten. Alles wat in de therapie gebeurt, zal dan ook niet zonder de toestemming van u met derden worden besproken.