Met duplo duidelijk maken waar jij staat in je gezin

In wat volgt kan in plaats van 'ouders' ook 'ouder', 'opvoeder' of 'opvoeders' gelezen worden.

  • Voordat we van start gaan, vullen de ouders ter voorbereiding thuis een vragenlijstje over het kind in en een behandelovereenkomst. Daarna vindt er een intakegesprek plaats, liefst met beide ouders of opvoeders, zonder kind. We gaan dan uitgebreid in op de situatie van het kind en kijken vanuit verschillende perspectieven.
  • Hierna volgen de kindertherapiesessies, bij start eens in de week. Afhankelijk van de leeftijd of behoefte zal ik de eerste tien minuten met ouders erbij starten en daarna alleen met het kind gaan werken. Ouders kunnen dan zelf in de wachtruimte blijven of even iets anders gaan doen.
  • De duur van een therapietraject is afhankelijk van de problematiek, de hulpbronnen en de verandermogelijkheden van ouders en kind. Bij lichte problematiek kunnen ouders en kind vaak met een paar sessies al goed geholpen zijn. Als een klacht een diepere oorzaak heeft, al jong gevormd is of al langer voortduurt, dan is er vaak wat meer tijd nodig.
  • De frequentie van de therapiesessies en de ouderbegeleiding bepalen we samen. Ik betrek ouders actief bij het proces. Gemiddeld vindt er om de vijf sessies een oudergesprek plaats. We bouwen de frequentie af, als het kind weer lekker in zijn/haar vel zit en ouders het gevoel hebben zelfstandig weer verder te kunnen.
  • Therapie en ouderbegeleiding wordt op maat samen bepaald evenals het contact met school of andere betrokkenen.